Δυναμικά Sites

Tα δυναμικά sites χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και εμφανίζονται σε μια σελίδα HTML ή flash. Με τα δυναμικά sites επιτυγχάνουμε εύκολη διαχείριση και αλλαγή των πληροφοριών.

Παρέχονται πολλές επιλογές και δυνατότητες στη δημιουργική και εικαστική προσέγγιση με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών.

Για την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου σε μία δυναμική ιστοσελίδα, υπάρχει πρόσθετα στην ιστοσελίδα ένας εύχρηστος μηχανισμός, μέσω του οποίου η προσθαφαίρεση περιεχομένου μπορεί να γίνει ακόμη και από κάποιον που δεν έχει μεγάλη εξοικείωση με τους υπολογιστές. Οι αλλαγές στη δυναμική ιστοσελίδα εμφανίζονται την ίδια στιγμή που τις καταχωρεί ο χρήστης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Bars Advisor Pharmacenter Elco
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ